Wybory samorządowe w 2018 r.

Wybory samorządowe w 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 października 2018 r. /dot. wyborów do rady miejskiej/

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego [...]

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 października 2018 r. /dot. wyborów burmistrza/

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego. [...]

Komunikat Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 - 11

w/s rozpoczęcia pracy oraz godzin otwarcia lokali wyborczych na terenie Gminy Mrocza. [...]

Postanowienie Nr 217/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej. [...]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 października 2018 r.

w sprawie szkoleń obwodowych komisji wyborczych, w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 3 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.WYCIĄG: OKRĘG WYBORCZY NR 5, OBEJMUJĄCY POWIATY: INOWROCŁAWSKI, MOGILEŃSKI, NAKIELSKI, [...]

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 3 października 2018 r. (burmistrz)

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza zarządzonych na dzień 21 października 2018. [...]

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 3 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Mroczy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - miasto - [...]

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Nakielskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Postanowienie Nr 155/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.- wyciąg - [...]

Postanowienie Nr 154/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.- wyciąg - [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie sporządzenia spisu wyborców w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Uchwała Nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zasad kontroli poprawności ustalenia treści kart do głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Uchwała Nr 6/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zasad kontroli poprawności ustalenia treści kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Mroczy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Uchwała Nr 5/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Mroczy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 28 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Miejskiej w Mroczy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 21 października 2018 r.

o miejscu i czasie przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0050.695.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mrocza, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 września 2018 r.

o zgłaszaniu kandydatów do losowania składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ustalenia wyników głosowania w obwodzie oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia tego losowania. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2018 r.

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w [...]

Zarządzenie Nr 120.27.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do glosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na [...]

Zarządzenie Nr 120.25.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 sierpnia 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 120.18.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie techniczno – administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików [...]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków odwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.24.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie wskazania pełnomocnika d/s obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Uchwała Nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 11 września 2018 r.

sprawie ustalenia planu dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy [...]

Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy [...]

Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Postanowienie Nr 133/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 7 września 2018 r. (3)

o zgłaszaniu kandydatów do losowania składów terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia tego losowania. [...]

Informacja dla wyborcy

Informacja dla wyborcy o wyborach do organów Jednostek Samorządu Terytorialnego w gminach liczących do 20.000 mieszkańców. [...]

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza dotycząca prowadzenia rejestru wyborców

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza dotycząca prowadzenia rejestru wyborców. - [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 29 sierpnia 2018 r. (2)

o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych. [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 29 sierpnia 2018 r.

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnoprawnych. [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie podziału obszaru Województwa Kujawsko - Pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych  w  tych  okręgach  wyborczych  do  Sejmiku  [...]

Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i  numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Nakle nad Notecią w wyborach do Rady Powiatu Nakielskiego zarządzonych na dzień 21 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 sierpnia 2018 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy w wyborach do Rady Miejskiej w Mroczy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 [...]

Wykaz numerów telefonów/faxu oraz adresów e-mail pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy

odpowiedzialnych za wykonanie czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.683.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i [...]

Zarządzenie Nr 120.18.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie techniczno – administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, [...]

Informacja PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. - [...]

Uchwała Nr XLVI/382/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Mrocza na stałe obwody głosowania [...]

Uchwała Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Mrocza na okręgi wyborcze. [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r.

o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 [...]

metryczka