Wybory Samorządowe - 2014

Wybory Samorządowe - 2014

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie składania sprawozdań finansowych [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o spisach wyborców

KOMUNIKATBurmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że zostały sporządzone spisy wyborców w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku.Spis wyborców jest udostępniony do [...]

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 października 2014 r.

KOMUNIKATBurmistrza Miasta i Gminy Mroczaz dnia 27 października 2014 r.w sprawie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mrocza, powołanych do przeprowadzenia wyborów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.Data: 29 [...]

Uchwała Nr 22/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 [...]

Uchwała Nr 21/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Mroczy, w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 [...]

Uchwała Nr 20/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Uchwała Nr 19/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie przeprowadzenie głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Uchwała Nr 18/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Mroczy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w MROCZY z dnia 18 października 2014 r.

w sprawie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy, w celu przyjmowania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Uchwała Nr 15/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 18 października 2014 r.

w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. [...]

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w MROCZY z dnia 17 października 2014 r.

o miejscu i czasie przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Mroczy. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 pażdziernika 2014 r.

o numerach, granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o obwodach komisji wyborczych wyznaczonych dla celów głosowania [...]

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w MROCZY z dnia 3 października 2014 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków odwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.806.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

KOMUNIKAT w/s zmiany druków zgłoszeń kandydatów w wyborach samorządowych

Informuję, że w piątek 26. 09. 2014 r. o godz. 9:24, na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej zmieniły się druki dotyczące zgłoszeń kandydatów w wyborach samorządowych.W związku z powyższym zmieniają się druki [...]

Zarządzenie Nr 0050.794.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 września 2014 r.

w  sprawie  powołania  koordynatora  gminnego  Gminy  Mrocza  d/s  obsługi  systemu informatycznego  obwodowych  komisji  wyborczych  w  wyborach  do  organów [...]

KOMUNIKAT POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia 22 września 2014 r. w sprawie

działań związanych z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych. [...]

KOMUNIKAT POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie składu, siedziby i pełnionych dyżurach. [...]

Uchwała Nr 4/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie ustalenia planu dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy. [...]

Uchwała Nr 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy. [...]

Uchwała Nr 2/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy. [...]

Uchwała Nr 1/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy. [...]

POSTANOWIENIE NR 377/14 Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy z dnia 19 września 2014 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 września 2014 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy w wyborach do Rady Miejskiej w Mroczy zarządzonych na dzień 16 listopada [...]

Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie podziału Powiatu Nakielskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. [...]

Zarządzenie Nr 0050.777.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z wyborami organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, [...]

Zarządzenie Nr 0050.776.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie techniczno – administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada [...]

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lutego 2014 r.

o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2014-2018 [...]

metryczka