Dokumenty TKW

Dokumenty TKW

Protokoły głosowania z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21. 11. 2010 r.

Protokoły MKW w Mroczy z wyborów Burmistrza oraz do Rady Miejskiej w Mroczy. - [...]

Obwieszczenie o zarejestrownych listach kandydatów na radnych

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Mroczy zarzadzonych na dzien 21 listopada 2010 r. - [...]

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w wyborach zarzadzonych na dzien 21 listopada 2010 r. - [...]

Obwieszczenie o przyznanych numerach

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Mroczy zarzadzonych na dzien 21 listopada 2010 r. - [...]

Uchwała Nr 11/2010

Uchwała Nr 11/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr 9/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie nadania numerów listom kandydatów. - [...]

Uchwała Nr 10/2010

Uchwała Nr 10/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr 8/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych [...]

Uchwała Nr 9/2010

Uchwała Nr 9/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie nadania numerów listom kandydatów. - [...]

Uchwała Nr 8/2010

Uchwała Nr 8/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. - [...]

Komunikat MKW w Mroczy o numerach list

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 29 października 2010 r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Mroczy w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. - [...]

Uchwała Nr 7/2010

Uchwała Nr 7/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad kontroli poprawności ustalenia treści kart do głosowania oraz nakładu kart dla poszcególnych okręgów wyborczych. - [...]

Uchwała Nr 6/2010

Uchwała Nr 6/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany protokołu rejestracji listy kandydata na Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. - [...]

Uchwała Nr 5/2010

Uchwała Nr 5/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 23 października 2010 r. w sprawie zmiany protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych. - [...]

Uchwała Nr 4/2010

Uchwała Nr 4/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych. - [...]

Obwieszczenie w sprawie dyżurów MKW w Mroczy

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie dyżurów członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy.- [...]

Uchwała Nr 3/2010

Uchwała Nr 3/2010 Miejskiej Komisji Wyborczejw Mroczy z dnia 8 października 2010 r. w sprawie obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy. - [...]

Uchwała Nr 2/2010

Uchwała Nr 2/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy. - [...]

Uchwała Nr 1/2010

Uchwała Nr 1/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy. - [...]

metryczka