Inne dokumenty

Inne dokumenty

Zarządzenie Nr 0151/171/10

z dnia 27 października 2010 r. w sprawie powołania obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. - [...]

Zarządzenie Nr 0151/146/10

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z wyborami do rad gmin, powiatów, i sejmików wojewódzkich oraz bezpośredniego wyboru burmistrza, zarządzonych na dzień 21 [...]

Komunikat Komistarza Wyborczego z dnia 21. 09. 2010 r.

o miejscu i czasie przyjmowania przez komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych - [...]

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. KALENDARZ WYBORCZY

w sprawie zarządzenia wyborow do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborow wojtow, burmistrzow i prezydentow miast - [...]

Obwiesczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 lutego 2010 r.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej, że po porozumieniu z Komisarzem [...]

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, [...]

metryczka