2021r.

2021r.

Zarządzenie Nr 120.11.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 lutego 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.9.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 lutego 2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.8.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.2 ust. 1pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych [...]

Zarządzenie Nr 120.7.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych [...]

Zarządzenie Nr 120.6.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 lutego 2021 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności przyczyn wypadku przy pracy. [...]

Zarządzenie Nr 120.5.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad i warunków podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.4.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Aplikanta Straży Miejskiej w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 120.3.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. [...]

Zarządzenie Nr 120.2.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 stycznia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych. [...]

Zarządzenie Nr 120.1.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania nietatowego kierownika punktu przetwarzania informacji niejawnych [...]

Zarządzenie Nr 120.10.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym [...]

metryczka