PSZOK

PSZOK

Przypominam, że od 1 lipca 2013r. działa w Ostrowie PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). Znajduje się on na terenie miejskiego składowiska odpadów. PSZOK jest czynny w następujących dniach:Do PSZOK-a może dostarczyć każdy mieszkaniec gminy Mrocza odpady selektywnie zebrane takie jak:
- papier i tektura,
- tworzywa sztuczne,
- opakowania szklane,
- opakowania wielomateriałowe,
- odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów (np. trawa, liście, gałęzie)
- odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz),
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- folie po kiszonkach,
- worki po nawozach,
- tekstylia i odzież.
Powyższe odpady zostaną przyjęte nieodpłatnie w każdej ilości.

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kalinowski (2 stycznia 2014)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (3 stycznia 2014, 07:09:28)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Kalinowski (21 stycznia 2016, 10:32:30)
Zmieniono: Aktualizacja godzin otwarcia PSZOK-a

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3860