Wybory przedterminowe Burmistrza - 2012

Wybory przedterminowe Burmistrza - 2012

Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Treść Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania [...]

KOMUNIKAT DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH WYBORCÓW

Informuje się Komitety Wyborcze Wyborców, zamierzące zgłosić kandydatów w wyborach przedterminowychBurmistrza Miasta i Gminy Mrocza, zarządzonych na dzień 4 marca 2012 r., iż udostępniony został program przy pomocy którego można [...]

Zarządzenie Nr 0050.235.2012

w sprawie bezpłatnego zamieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z przedterminowymi wyborami Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, zarządzonymi na dzień 4 marca 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.234.2012

zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie obsługi Miejskiej i Obwodowych Komisji Wyborczych w przedterminowych wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, zarządzonych na dzień 4 marca 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.226.2012 - Zespół d/s Obsługi MKW i OKW

w sprawie obsługi miejskiej i obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach Burmistrza MIasta i Gminy Mrocza, zarządzonych na dzień 4 marca 2012 r. [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy - tworzenie komitetów wyborczych

w sprawie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w przedterminowych wyborach Burmistrza Mroczy zarządzonych na dzień 4 marca 2012 r. [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy - zgłaszanie kandydatów na członków MKW

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Mroczy w wyborach przedterminowych Burmistrza Mroczy zarządzonych na 4 marca 2012 r. [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o liczbie mieszkańców Gminy Mrocza

o liczbie mieszkańców Gminy Mrocza w związku z przedterminowymi wyborami Burmistrza Mroczy zarządzonymi na dzień 4 marca 2012 r. [...]

KALENDARZ WYBORCZY

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. o Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Mroczy w województwie kujawsko - pomorskim - KALENDARZ [...]

Informacja PKW o tworzenie komitetów wyborczych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2010 r. o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego. [...]

metryczka