Prezydent RP - 2010

Prezydent RP - 2010

10. Zarządzenie Nr 0151/92/10

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. [...]

9. Zarządzenie Nr 0151/81/10

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. [...]

8. Zarządzenie Nr 0151/72/10

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. [...]

7. Obwieszczenie

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. [...]

6. Obwieszczenie

w sprawie składania wniosków o sporządzenie  pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. [...]

5. Zarządzenie Nr 0151/63/10

w sprawie wskazania siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mrocza - [...]

4. Zarządzenie Nr 0152/8/10

w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych Gminy Mrocza do składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. [...]

3. Obwieszczenie

w sprawie wyznaczenia lokalu wyborczego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. [...]

2. Zarzadzenie Nr 0151/54/10

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. [...]

1. Zarządzenie Nr 0152/6/10

w sprawie powołania zespołu do obsługi obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. [...]

metryczka