Autoprezentacja

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu jest sześcioklasową szkołą podstawową, do której uczęszczają także dzieci sześcioletnie do oddziału przedszkolnego.
Do obwodu szkoły należą następujące miejscowości:
- Witosław
- Orle
- Orzelski Młyn
- Kaźmierzewo
- Izabela
- Zdrogowo
- Podgórz
- Jeziorki Zabartowskie
- Rajgród
- Rościmin
W roku szkolnym 2007/2008 do szkoły uczęszcza następująca liczba dzieci:
- 6-latki - 11
- kl.I-VI - 127
Szkoła dysponuje następującą bazą lokalową:
- izby lekcyjne - 6
- świetlica-stołówka
- pracownia komputerowa
- sala gimnastyczna
- salka logopedyczna
- pokój nauczycielski
- salka do spotkań z rodzicami
- sekretariat
- kancelaria
- szatnia
- pomieszczenia magazynowe - 2
- kuchnia
- garaże blaszane - 2
Szkoła położona jest w pobliżu Parku Witosławskiego. Otoczona jest dużym pasmem zieleni. Przy budynku znajduje sie boisko oraz plac zabaw.
Szkoła poza działalnością programową organizuje szereg zajęć pozalekcyjnych realizowanych w większości nieodpłatnie przez nauczycieli, jak również ze środków pozyskanych przez realizację projektów np. "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży":
- koła przedmiotowe
- koło teatralne
- koło misyjne
- zajęcia rekreacyjno-sportowe
- zajęcia wyrównawcze
Corocznie uczniowie uczestniczą w wielu konkursach i zawodach sportowych na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym i wojewódzkim m.in.:
- konkursy przedmiotowe klas I-III
- konkursy przedmiotowe klas IV-VI
- konkurs recytatorski
- konkurs matematyczny "Kangur"
- konkursy tematyczne i plastyczne
- zawody sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym
W roku 2003 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu uzyskała tytuł "SZKOŁA Z KLASĄ" za udział w akcji pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.

metryczka


Wytworzył: Iwona Ostrowska (24 października 2007)
Opublikował: Jarosław Schulz (24 października 2007, 08:55:37)

Ostatnia zmiana: Jarosław Schulz (24 października 2007, 09:16:41)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2680