Zadania publiczne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy realizuje określone zadania wynikające z ustaw:
- ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004roku,
- ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003roku,
- ustawy  o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych  oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 roku,
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku,
- ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku,
- ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku,
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku,
- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011roku,
- ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku,
- ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 roku, 
- ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 roku,
- ustawy  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016roku,
- ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" z dnia 4 listopada 2016 roku,
-ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 z 4 lutego 2011 roku,

na podstawie obowiązujących przepisów prawa i Uchwał Rady Miejskiej w Mroczy

metryczka


Wytworzył: Gabriela Trzeciakowska (26 lipca 2016)
Opublikował: Gabriela Trzeciakowska (26 lipca 2016, 12:33:47)

Ostatnia zmiana: Gabriela Trzeciakowska (1 lutego 2018, 12:49:15)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 682