Uchwała nr XL/326/2013Rady Miejskiejz dnia 4 października 2013w sprawie zmiany uchwały NR XXX/247/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, zm: z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz 228 i poz. 888); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/326/2013
Rady Miejskiej
z dnia 4 października 2013


w sprawie zmiany uchwały NR XXX/247/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, zm: z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz 228 i poz. 888); uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (327kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3078 z dnia 2013-10-18

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (21 października 2013, 14:53:55)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (12 kwietnia 2015, 19:19:20)
Zmieniono: Dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 931