Uchwała nr XXIII/186/2020 Rady Miejskiejz dnia 17 lipca 2020w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mrocza Na podstawie art. 6j ust. 2a i art. 6k ust 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 oraz ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 2010 ze zm.); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/186/2020
Rady Miejskiej
z dnia 17 lipca 2020


w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mrocza

Na podstawie art. 6j ust. 2a i art. 6k ust 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 oraz ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 2010 ze zm.); uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (240kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (263kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3813 z dnia 2020-07-27

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (30 lipca 2020, 08:52:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 342