Zaproszenie

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądów technicznych budynków i placów zabaw będących w zarządzie i administrowaniu przez MGOKiR, zgodnie z art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane tekst jednolity, Dz.U Nr 243 poz. 1623 z 12 listopada 2010 r. – z późniejszymi zmianami, dla:
1. Rocznych przeglądów technicznych budynków.
2. Pięcioletnich przeglądów technicznych budynków.
3. Rocznych przeglądów technicznych placów zabaw.
Po dokonaniu rocznego i pięcioletniego przeglądu obiektu, opracowana dokumentacja winna zawierać:
- protokół przeglądu,
- dokumentację fotograficzną,
- wersję elektroniczną protokołu przeglądu i dokumentacji fotograficznej,
- uprawnienia budowlane wg branż dla osób dokonujących przeglądu
Każde z powyższych opracowań należy złożyć w jednym egzemplarzu trwale zszyte, oddzielnie dla każdego budynku. Fakturę za wykonane przeglądy wystawić należy w 2 kopiach, a każdy przegląd ma stanowić oddzielna pozycję na fakturze.
Oferta winna zawierać:
- szczegółową wycenę przeglądów
- kserokopie uprawnień budowlanych
- aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób dokonujących przeglądu
W związku z brakiem obligatoryjnego wzoru druków przeglądu, do oferty należy dołączyć wzór protokołu technicznego przeglądu budynku rocznego i pięcioletniego.
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy ul. Sportowa 1, 89-115 Mrocza z dopiskiem „Oferta na wykonanie przeglądów technicznych budynków i placów zabaw będących w zarządzie i administrowaniu przez MGOKiR” lub przesłać tradycyjną pocztą do dnia 10.05.2016 r.

 

 

                                Załącznik nr 1

Wykaz obiektów objętych Przeglądem Technicznym Rocznym

LP.NAZWA OBIEKTUADRES
1.Świetlica wiejska w IzabeliIzabela 5
2.Świetlica wiejska w Jeziorkach ZabartowskichJeziorki Zabartowskie 7/1
3.Świetlica wiejska w RościminieRościmin 48
4.Wiejski Dom KulturyWitosław 33
5.Świetlica wiejska w KaźmierzewieKaźmierzewo 41
6.Świetlica wiejska w BiałowieżyBiałowieża 28
7.Świetlica wiejska w DrzewianowieDrzewianowo 18
8.Ośrodek Przygotowań OlimpijskichMrocza, Sportowa 1
9.Ośrodek Hotelowo RekreacyjnyMrocza, Sportowa 1
10.Stadion MiejskiMrocza, Sportowa 1
11.Świetlica wiejska w DrążnieDrążno 23
12.Świetlica wiejska w SamsieczynkuSamsieczynek 45 A
13.Świetlica wiejska w MatyldzinieMatyldzin 41
14.Świetlica wiejska w WyrzyWyrza 42
15.

Świetlica wiejska wraz z

zapleczem ornitologicznym  i garażem

Wiele 4
16.Centrum turystyki Rowerowej w KrukówkuKrukówko 39
17.Plac zabaw w IzabeliIzabela
18.Plac zabaw w RajgrodzieRajgród
19.Plac zabaw w Rościminie IRościmin I
20.Plac zabaw w WieluWiele
21.Plac zabaw w BiałowieżyBiałowieża
22.Plac zabaw w MroczyMrocza, Park Jagiełły
23.Plac zabaw w KonstantowieKonstantowo
24.Plac zabaw w Ostrowie IOstrowo I
25.Plac zabaw w Ostrowie IIOstrowo II
26.Plac zabaw w DrzewianowieDrzewianowo
27.Plac zabaw w KrukówkuKrukówko
28.Plac zabaw w DrążonkuDrążonek
29.Plac zabaw w DrążnieDrążno
30.Plac zabaw w SamsieczynkuSamsieczynek
31.Plac zabaw w KosowieKosowo
32.Plac zabaw w ModrakowieModrakowo
33.Plac zabaw w MatyldzinieMatyldzin
34.Plac zabaw w WyrzyWyrza
35.Plac zabaw w Rościminie IIRościmin II

Wykaz obiektów objętych Przeglądem Technicznym Pięcioletnim

LP.NAZWA OBIEKTUADRES
1.Gminny Ośrodek KulturyMrocza, ul. Śluzowa 6

metryczka


Wytworzył: Kowalski Paweł (14 kwietnia 2016)
Opublikował: Kinga Stachowska (14 kwietnia 2016, 13:43:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9302