Zarządzenie Nr 79/04/Z

w sprawie opracowania projektu Regulaminu na 2005 r. określającego:

  • wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy
  • szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za pracę za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
  • wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatku socjalnego określonego w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
  • wysokość oraz szczegółowe zasady przyjmowania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego pobierz (61kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (18 października 2004)
Opublikował: Sebastian Mazur (1 grudnia 2004, 10:40:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1934