Zarządzenie Nr 0050.54.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizacje zadania pn: "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy"

Pobierz (50kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (8 lipca 2021)
Opublikował: Monika Lahutta (9 lipca 2021, 14:03:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198