Zarządzenie Nr 0050.52.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: "Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Miejskiego w Mroczy"

Pobierz (48kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (17 czerwca 2021)
Opublikował: Monika Lahutta (17 czerwca 2021, 13:45:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334