Zarządzenie nr 0050.29.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza, Matyldzin, Białowieża”

Pobierz (130kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (8 kwietnia 2021)
Opublikował: Sebastian Mazur (8 kwietnia 2021, 14:01:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 227