Zarządzenie Nr 0050.210.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 października 2019r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy pełnomocnictwa do realizacji projektu "Aktywnie w świat - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Pobierz zarządzenie (567kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (24 października 2019)
Opublikował: Ewelina Musiał (29 października 2019, 07:23:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92