2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zarządzenie nr 0161/02/2013 z dnia 11.09.2013r.


Zarządzenie Nr 0161/02/2013 Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy z dnia 11.09.2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na zamówienie publiczne pod nazwą "Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 120 100 litrów". 

Zarządzenie Nr 0161/02/2013 z dnia 11.09.2013r. (288kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Polewczyńska (29 grudnia 2014)
Opublikował: Katarzyna (29 grudnia 2014, 12:48:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 327