Zarządzenie Nr 0050.645.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizacją zadania pn.: „Bieżące tankowanie na stacji paliw oddalonych do 8 km od siedziby zamawiającego"

Pobierz pełną treść zarządzenia (43kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (29 listopada 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (9 stycznia 2014, 13:49:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 438