Zarządzenie Nr 0050.622.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie ark 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „"Bieżące tankowanie na stacji paliw oddalonych do 8 km od siedziby zamawiającego"."


Pobierz pełną treść zarządzenia (53kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (30 października 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (25 listopada 2013, 10:57:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 458