Zarządzenie Nr 0050.490.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 Euro na: „Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie stałych odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Mrocza oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"


Pobierz pełną treść zarządzenia (46kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (5 kwietnia 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (17 kwietnia 2013, 14:34:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 684