OGŁOSZENIE O ZAKWALIFIKOWANIU DO CZĘŚCI NIEJAWNEJ PRZETARGU

Mrocza, dnia 5 października 2010 r
Znak sprawy: RRG 340-03/2010 r

 

 

 

Na podst. § 19 ust 2 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) informuję, że do części niejawnej przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części działki, o pow. 0,0900 ha, poł. w Witosławiu, gm. Mrocza, oznaczonej nr ewidencyjnym 18/15, zapisanej w KW 18358 N, z przeznaczeniem na produkcję rolną, zakwalifikowano ofertę złożoną przez Pana Jacka Kitkowskiego.

metryczka


Wytworzył: Daniel Kończak (6 października 2010)
Opublikował: Daniel Kończak (6 października 2010, 08:26:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1057