Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyniku przetargu z dnia 25 października 2012

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 25 października  2012r  o godz. 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza –  Sala Narad  nr 205 – I piętro  został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących działek  przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  położone w Mroczy ul. Piastowska i ul. Celtycka;
 
 
W związku z brakiem wpłaty wadium na w/w działki komisja przetargowa stosownie do art.39 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U.  z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zm.) proponuje  przeprowadzenie kolejnego przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości.
Ogłoszenie o formie i terminie przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych bip.mrocza.pl.   
Ogłoszenie wywiesza się na okres 7 dni od dnia 25.10.2012r do dnia 31.10.2012r

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (25 października 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (26 października 2012, 10:29:25)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (26 października 2012, 10:38:46)
Zmieniono: Wprowadzanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1037