Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 05.12.2011


 
Ogłoszenie o wyniku przetargu                    
 
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że dnia 2 grudnia  2011r  o godz 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza –  Sala Narad  nr 205 – I piętro  został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących działek  przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położone w Mroczy;
- nr 963/2 o powierzchni 3,31,93 ha
- nr 965/3 o powierzchni 0,09,15 ha                                          
W związku z brakiem wpłaty wadium na w/w działki komisja przetargowa stosownie do art.39 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U.  z 2010r Nr 102, poz, 651 ze zm.)   proponuje  przeprowadzenie kolejnego przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości.
Ogłoszenie o formie i terminie przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych bip.mrocza.pl.   
Ogłoszenie wywiesza się na okres 7 dni od dnia 05.12.2011r do dnia 12.12.2011r.


metryczka


Wytworzył: Joanna Nickiel (5 grudnia 2011)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (6 grudnia 2011, 14:50:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1184