Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 04.07.2011 r

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 4 lipca 2011r o godz. 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Sala Narad nr 205 - I piętro został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż części budynku stanowiącego nieruchomość lokalową wraz z udziałem w gruncie:
- świetlica – 53,36 m²
- zaplecze – 15,60 m²
- korytarz – 13,23 m²
- udział w gruncie wynosi 2452/10000 do działki nr 76/3 ha
- zapisana w KW BY1N/00015020/3
- cena wywoławcza 57.044,00 zł
- położona w Krukówku gm. Mrocza
W związku z brakiem wpłaty wadium na w/w nieruchomość komisja przetargowa stosownie do art.39 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 ze zm.) proponuje przeprowadzenie kolejnego przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości.
Ogłoszenie o formie i terminie przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych bip.mrocza.pl.

Mrocza, dnia 05.07.2011r

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (6 lipca 2011)
Opublikował: Daniel Kończak (6 lipca 2011, 13:20:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1193