Zarządzenie Nr 24/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: "Wybór urbanisty na opracowanie projektów decyzji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.) na rok 2007 dla Miasta i Gminy Mrocza" pobierz (82kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (26 stycznia 2007)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (21 lutego 2007, 14:11:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 988