2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

51. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Znak sprawy: R. I. 7034-1/35/KW/2007

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA
z dnia 27.09.2007

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2005 Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się mieszkańców ulicy Nakielskiej 5-19 o konieczności wykonania:
1. Przyłącza kanalizacyjnego na terenie nieruchomości do wybudowanego w 2007 r. kolektora sanitarnego na własny koszt, w terminie do 30 listopada 2007 r.,
2. Od instalacji kanalizacyjnej należy odłączyć istniejące zbiorniki ścieków tzw. Szamba,
3. O fakcie rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego należy powiadomić Zakład Robót Publicznych w Mroczy ul. Łobżenicka, tel. 3856-057 – eksploratora wodociągów i kanalizacji, w celu nadzorowania i odebrania wykonania przyłącza,
4. Z dniem włączenia do zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy zgłosić do Zakładu Robót Publicznych stan urządzenia pomiarowego wody pobieranej do podlewania przydomowego ogrodu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (27 września 2007)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (1 października 2007, 14:38:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1664