2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

4. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicach Rzecznej, Polnej, Piaskowej, Czereśniowej, Agatki, Słonecznej, 25 Lecia, Zwycięstwa, 30 lecia LWP

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA
z dnia 22.03.2007

   Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2005 Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się mieszkańców ulic: Rzecznej, Polnej, Piaskowej, Czereśniowej, Agatki, Słonecznej, 25 lecia, Zwycięstwa, 30 lecia LWP  o konieczności wykonania:
   1. Przyłącza kanalizacyjnego na terenie nieruchomości do wybudowanego w 2006r.        kolektora sanitarnego na własny koszt, w terminie do 30 czerwca 2007 r.,
   2. Od instalacji kanalizacyjnej należy odłączyć istniejące zbiorniki ścieków tzw. Szamba,
   3. O fakcie rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego należy        powiadomić Zakład Robót Publicznych w Mroczy ul. Łobżenicka, tel. 3856-057 –        eksploratora wodociągów i kanalizacji, w celu nadzorowania i odebrania wykonania        przyłącza,
   4. Z dniem włączenia do zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy zgłosić do Zakładu Robót        Publicznych stan urządzenia pomiarowego wody pobieranej do podlewania        przydomowego ogrodu.

 

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (22 marca 2007)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (28 marca 2007, 09:04:33)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (28 marca 2007, 09:11:02)
Zmieniono: Nadanie numeru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2225