Zarządzenie Nr 63/06/Z

w sprawie wykonania Uchwały Nr XL/31/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie:

  • określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko   kierownicze oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie   nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kiwrownicze - w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy;
  • przyznania zwolnienia nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze od
    obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć;
  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli - pedagogów, logopedów, psychologów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym  tygodniowym  obowiązkowym wymiarze godzin. pobierz (37kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (2 maja 2006)
Opublikował: Sebastian Mazur (5 czerwca 2006, 09:57:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1222