2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

53. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 246/15 o pow. 0,15,70 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 8521 wraz z budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnym oraz wiatą magazynową położonej

Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
OGŁASZA

III przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 246/15 o pow. 0,15,70 ha
zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 8521
wraz z budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnym
oraz wiatą magazynową, położone w Mroczy ul. Polnej,
skaładające się z:

- magazyn - o pow. 11,74 m2
- korytarz - o pow. 3,62 m2
- biuro - o pow. 11,74 m2
- korytarz - o pow. 3,62 m2
- zaplecze - o pow. 7,29 m2
- kotłownia - o pow. 8,41 m2
- warsztat mechaniczny - o pow. 33,64 m2
- stolarnia - o pow. 33,64 m2
- korytarz - o pow. 4,13 m2
- zaplecze socjalne - o pow. 11,60 m2
- WC personelu - o pow. 15,83 m2
- magazyn stolarni - o pow. 16,82 m2
- garaż nr 1 - o pow. 16,82 m2
- garaż nr 2 - o pow. 16,82 m2
- garaż nr 3 - o pow. 16,82 m2
- garaż nr 4 - o pow. 16,82 m2
- garaż nr 5 - o pow. 16,82 m2
- wiata - o pow. 105,50 m2
łączna powierzchnia - 351,68m2

                                                             VAT 22%   cena + VAT
Cena wywoławcza gruntu – 14.853,60 zł   3.267,79 zł  18.121,39 zł
Cena wywoławcza budynku - 36.768,96 zł 
Łączna cena wywoławcza - 54.890,35 zł  

Przetarg odbędzie się dnia 27 października 2006r o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy pok. Nr 309 – sala posiedzeń II piętro. Stający do przetargu winien zapoznać sie z położeniem nieruchomości oraz stanem technicznym budynków. Do ceny wywoławczej gruntu doliczony jest podatek VAT – 22%,  nowonabywca zobowiązany jest pokryć koszty operatu szacunkowego w kwocie – 756,40 zł. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy najpóżniej do dnia 24 października 2006r. Bankowy dowód wpłaty należy odebrać w tut. Urzędzie pok. Nr 109 w godz od 7.00 – 15.00 . Wylicytowaną w przetargu kwotę nabywca zobowiązany jest wpłacić w sposób następujący I-rata tj. 50% ostatecznej ceny w ciągu 7 dni od dnia przetargu przy zaliczeniu wadium. Pozostałą kwotę wraz z kosztami za operat szacunkowy na trzy dni przed dniem aktu notarialnego o terminie którego nabywca zostanie powiadomiony odrębnym  pismem.  
W celu zapoznania się z położeniem nieruchomości  proszę kontaktować się z Zakładem Robót Publicznych w Mroczy  ul. Łąkowa 7 tel. (052) 3865357 z następującymi osobami  Panem Marcinem  Narloch i Panem Robertem Przybylskim. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mroczy pok. Nr 109 tel (0-52) 386-74-10 lub 386-74-27.

Ogłoszenie  wywieszono dnia   27 października 2006r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (27 września 2006)
Opublikował: Sebastian Mazur (28 września 2006, 06:57:10)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (11 października 2006, 08:20:13)
Zmieniono: Zmiana numeru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1999