Ogłoszenia przed 1.01.2012

Ogłoszenia przed 1.01.2012

Zarządzenie Nr 0461/25/2009

Pełna treść zarządzenia do pobrania ponizej. [...]

Informacje o wynikach naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia Nr 1/2009 na kandydata Głównego księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy

W wyniku naboru Nr 1/2009 na stanowisko Głównego księgowego dokumenty złożył jeden kandydat, który równocześnie spełnił wymogi formalne i został zakwalifikowany do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.Poniżej zamieszczona została [...]

Ogłoszenie o konkursie Nr 1/09

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 : p.o. Kierownika MGOPS w Mroczyogłasza konkurs na kandydata  Głównego księgowego w Miejsko Gminnym [...]

Ogłoszenie o konkursie Nr 1/08

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NR 1/08Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./ p.o. Kierownika MGOPS w Mroczyogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Głównego [...]

Informacja o naborze

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy informuje, że poszukuje osoby na stanowisko pracownika socjalnego.Osoba składająca podanie musi spełniać minimum jedno z poniższych kryteriów: posiada dyplom ukończenia kolegium [...]

Zarządzenie Nr 4/2007

Zarządzenie nr 4//2007Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy z dnia 16.10.2007r.w sprawie ustalenia  dnia 02 listopada 2007r. dniem wolnym od pracy dla pracowników  w  Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy [...]

metryczka