2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

18. Zarządzenie Nr 8/2005 Kierownika ZRP w Mroczy

ZARZĄDZENIE nr 82005
KIEROWNIKA ZAKŁADU ROBÓT PUBLICZNYCH  W  MROCZY
z dnia 10.11.2005r.

W SPRAWIE: ZIMOWEGO UTRZYMANIA ULIC I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY MROCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2005/2006

Na podstawie pkt IV ppkt 1 Statutu Zakładu Robót Publicznych Mroczy ( Uchwała          Nr VII/12/95/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 maja 2003r. w sprawie statutu Zakładu Robót Publicznych Mroczy ze zmianami)  w z związku z pkt II l lit. g,h,ł oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza  nr 115/05/Z z dnia 13 października 2005r. w sprawie : ZIMOWEGO UTRZYMANIA ULIC I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY MROCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2005/2006, zarządzam co następuję:

§ 1 Wprowadzić „Regulamin Zimowego utrzymania ulic i dróg na terenie miasta i gminy Mrocza w okresie zimowym 2005/2006 ” w treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2 Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam p. Arturowi Grześk  i zobowiązuję do szczegółowego zapoznania wszystkich pracowników objętych Regulaminem.

§ Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Robót Publicznych .

Regulamin
„Zimowego utrzymania ulic i dróg na terenie miasta i gminy Mrocza
w okresie zimowym 2005/2006 ”

§ 1 Niniejszy regulamin określa kolejność odśnieżania i usuwania gołoledzi na ulicach miasto  Mrocza  i dróg na terenie gminy oraz sposób wykorzystania pracowników i sprzętu.

§ 2 Zobowiązuję wyznaczonych imiennie pracowników Zakładu Robót Publicznych w Mroczy do systematycznego  oczyszczania ze śniegu, lodu i błota chodników wzdłuż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrocza, oraz przeciwdziałania gołoledzi poprzez bieżące posypywanie piaskiem – wyznaczonych ulic jak również chodników przed posesjami wg poniższego wyszczególnienia.

1) Bezpośrednio odpowiedzialnym z ramienia ZRP  za sprawny przebieg prac jest 
Artura Grześk nr tel. kom. 0510074888 tel. 386 23 24, do pomocy wyznaczam Pana Kazimierz Irza  nr tel. 0510 074 897 tel. 385 67 31

2) Do posypywania ulic wyznaczam ciągnik C- 360 wraz z piaskarką – odpowiedzialny
Pan Ryszard Romiński - kierowca ciągnika  nr tel. tel. 385 6361

3) Wyznaczone drogi do posypywanie  i likwidacji skutków gołoledzi to:
- wszystkie drogi na terenie miasta z wyłączeniem dróg wojewódzkich tj.   ul. Nakielskiej, ul. Łabędzkiego, ul.  5 Stycznia  oraz ul. Kościuszki  
- ul. XXX-lecia LWP - drogę do dworca kolejowego (na zlecenie Zarządu Dróg w Nakle nad Notecią)
- ul. Łobżenicka do nieruchomości Pana Godlewskiego (na zlecenie Zarządu Dróg w Nakle nad Notecią)
- ul. Akacjowa do Składowiska odpadów (na zlecenie Zarządu Dróg w Nakle nad Notecią)

UWAGA !
Szczególną uwagę należy zwrócić na posypywanie skrzyżowań na terenie miasta Mrocza np. skrzyżowanie  ulicy Piotra  z ul. Kościuszki, ul. Łąkowa z ul. Kościuszki itp.

4) Kolejność odśnieżania i sypania mieszaniny piaskowo-solnej na ulicach na terenie miasta Mrocza:

4.1. ) Pierwsza kolejność odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na n/w ulicach: ul. Plac 1-Maja; 30-Lecia LWP ( w tym droga na stadion,), plac dworca PKS przy ul. Nakielskiej,  ul. Piotra , ul. Kościelna, 25-Lecia ; ul. Krajeńska

4.2. ) Druga kolejność odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na n/w ulicach :
Polna, Łąkowa, Leśna, Postępu, 22-Lipca, Rzeczna , Zwycięstwa  Słoneczna, Drzewianowska 

4.3. ) Trzecia kolejność odśnieżanie i  usuwanie gołoledzi na pozostałych ulicach w mieście oraz ulicach na osiedlu domków jednorodzinnych w Wielu.:
 5) Pierwsza kolejność odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na chodnikach i przed posesjami:
• Plac 1 Maja – porzed Urządem Miasta i Gminy
• Park im. Władysława Jagiełły – schody do parku wraz z alejkami, most na rzece Rokitka w parku w kierunku do   ul. Kościelnej
• Park przy Szkole Podstawowej w Mroczy - alejki
• Plac Wolnośc 1,5,8 (chodnik) - Ośrodek Wsparcia)
• Ul. Łąkowa – Przedszkole , MGOPS
• Ul. Śluzowa – MGOKiR
• Ul. Śluzowa 5,7 ( chodnik)
• Ul. Polna – Baza ZRP
• Ul. Nakielska , Kościuszki , Plac 1 Maja – przystanki PKS
• Witosław- droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej

6. ) Druga kolejność odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na chodnikach i przed komunalnymi  posesjami  mieszkaniowymi :
a) Kościuszki nr 15,
b) Kościuszki nr 24,
c) chodnik od nieruchomości Pana Pajzderskiego do sali gimnastycznej,
d) Łabędzkiego  nr 3, 11,
e) Nakielska  nr 1, 3 , 6 – PKS ,
f) 5-Stycznia   nr  3, 10, 12,
g) ul. Postępu 2
h) wyjazd  Straży Pożarnej przy ulicy Wodnej

7. ) Za usuwanie śniegu i zwalczanie gołoledzi na drogach  i chodnikach wewnętrznych na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych jest  Artur Grześk
8. ) Za usuwanie śniegu i zwalczanie gołoledzi na drogach  i chodnikach wewnętrznych  na terenie Oczyszczalni ścieków ul. Akacjowa  i ujęcia wody w Mroczy ul. Łobżenicka  są pracownicy ZRP będący bezpośrednio na zmianie .Odpowiedzialnym za pracowników jest Leszek Klesiński tel. 3856-057 , 0509 848 232

9. Zwalczanie  gołoledzi i śniegu na drogach gminnych:

9.1. Wyznaczam następujące rodzaje sprzętu do usuwania śniegu ( ilość i kolejność uruchomienia wg potrzeb w zależności od warunków atmosferycznych)
• ciągnik  U – 912 z pługiem śnieżnym – kierowca Pan Romana Błocińskiego 
  nr tel. 510 074 895,     385 921
• spychacz gąsienicowy DT - operator Janusz Górecki  tel. 3858-704
• koparka kołowa – operator Marek Szpryngiel – tel. 3856- 679
9.2. Do zwalczania gołoledzi wyznaczam  ciągnik C- 360 wraz z piaskarką – odpowiedzialny Pan Ryszard Romiński - kierowca ciągnika  nr tel. 385 6 361, tel.693 821 245

10.   Wykaz dróg objętych odśnieżaniem przez ZRP w Mroczy.
a) Wyrza -  Siekierkowo,
b) Witosław - drogi gminne  na terenie wsi
c) Wyrza- Kaźmierzewo przez las
d) Wyrza –  Orzelski Młyn,
e) Wyrza –  Broniewo ( stara szkoła)
f) Mrocza – Dąbrowice (bruk),
g) Mrocza – Plewiska- Baza Wiele
h) Wiele – p. Nowicki
i) Rościmin – Orle p. Nowicki
j) Rościmin – Wiele
k) Wiele – bruk
l) Izabela – Podgórz – Kaźmierzewo
m) Mrocza –Chwałka –PGR Ostrowo  ( trasa autobusu szkolnego),
n) Slupówko-Ostrowo
o) Orle- Kaźmierzewo -Witosław ( trasa autobusu szkolnego),
p) Matyldzin – „górka”.
q) Wiele – Osiedle Domków Jednorodzinnych
r) Mrocza –oczyszczalnia ścieków- składowisko odpadów komunalnych
s) pozostałe drogi wg potrzeb i możliwości sprzętowej ZRP

11. Wykaz dróg objętych zwalczaniem  gołoledzi  przez ZRP w Mroczy
a) Kosowo- Kosowo Wybudowanie
b) Kosowo-Kozia Góra
c) Kosowo-Modrakowo
d) Krukówko-drogi sołectwa
e) Mrocza wybudowanie – Matyldzin
f) Mrocza –Wybudowanie – Krukówko
g) pozostałe drogi wg potrzeb i możliwości sprzętowej ZRP

12.  Imienny wykaz osób bezpośrednio odpowiedzialnych podczas postępowania w czasie zimowego utrzymania ulic i dróg na terenie miasta i gminy Mrocza w okresie zimowym 2005/2006 :
a) w zakresie nasypywania piasku do piaskarki: Marcin Ukrzewski, Franciszek Tyloch, Marek  Szpryngiel – ładowarka

b) w zakresie usuwanie śniegu i gołoledzi z chodników przy posesjach komunalnych:
1) Karol Mazur – tel. 3856 – 997
2) Kazimierz Irza  tel. 0510 074 897
3) Bogdan Kokoszewski
4) Paweł Gapa
5) Franciszek  Tyloch
6) Stanisław Cylkowski
7) Halina Krakowska
c) Palacze CO w obrębie kotłowni odśnieżą i posypią chodniki i dojścia do budynków, w których pracują.
1. Karol Mazur
2. Waldemar Mokrzycki
3. Zbigniew Hamowski 


§3 Zobowiązuję wszystkich  wyznaczonych imiennie  pracowników  do postępowania w czasie zimowego utrzymania ulic i dróg na terenie miasta i gminy Mrocza w okresie zimowym 2005/2006 z wielką odpowiedzialnością , szczególnie wyczulam   kierowców  ciągników oraz operatorów sprzętów na podjęcie szybkiej gotowości podczas załamanie się pogody.

Kierownik
ZRP w Mroczy

Marcin Narloch

metryczka


Wytworzył: Marcin Narloch (10 listopada 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (14 grudnia 2005, 13:50:09)

Ostatnia zmiana: Sebastian Mazur (14 grudnia 2005, 14:00:28)
Zmieniono: dodanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2763